Honlap Tomajmonostora Községi Önkormányzat Az önkormányzat hatályos rendeletei
Az önkormányzat hatályos rendeletei PDF Nyomtat Email
Írta: Csőke Attila   
2012 november 04., vasárnap 09:07

20/2005.(XI.30.) rendelet, Tomajmonostora község településrendezési terve, Helyi Építési Szabályzat

 

Sorszám

Szám

Cím

1

5/2002.(III.28.)

A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

2

6/2003. (IV.10.)

A helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről

3

6/2004. (V.1.)

A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

4

9/2004.(V.1.)

A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról

5

20/2005.(XI.30.)

Helyi építési szabályzat és Szabályozási terv

6

3/2006. (II.10.)

Az önkormányzat intézményeiben az eszközök mennyiségi felvétellel történő leltározásának végrehajtásáról

7

4/2006(II.10.)

A gyermekvédelmi ellátásokról

8

1/2009.(I.29.)

Az Önkormányzat közművelődési feladatairól, helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

9

4/2009. (I.29.)

A luxusadó települési ingatlanfajták fajlagos átlagértékeiről szóló 6/2006. (III.03.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

10

5/2009.(II.12.)

A pénzben és természetben nyújtott, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

11

7/2009.(II.12.)

A közbeszerzés helyben központosításáról

12

17/2009.(IX.16.)

A parkolás szabályairól, a telken belüli gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásáról, a Parkoló Alap képzéséről és felhasználásáról

13

18/2009.(X.01.)

A hatályban lévő rendeletek a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv és a hatályos jogszabályok alapján történő módosításáról

14

21/2009.(XII.29.)

A helyi iparűzési adóról

15

22/2009.(XII.29.)

A helyi építészeti értékek védelméről

16

5/2010.(IV.30.)

A szociális ellátások díjairól

17

6/2010.(VI.01.)

Az önkormányzat intézményeiben biztosított étkeztetés térítési díjairól

18

7/2010.(VII.15.)

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről

19

11/2010.(X.12.)

Az önkormányzati bizottsági elnökök tiszteletdíjának megállapításáról

20

1/2011.(III.01.)

Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

21

4/2011.(III.01.)

A 2011. évi önkormányzati közüzemi ivóvízdíjakról

22

5/2011.(III.01.)

A szociális földprogramról

23

6/2011.(IV.01.)

A helyi önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

24

10/2011.(VIII.05.)

Tomajmonostora Község Önkormányzatának „Környezetvédelmi alap”-járól

25

8/2012.(V.30.)

Az önkormányzat vagyonáról

26

13/2012.(XI.29.)

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról

27

1/2013.(I.17.)

A Tomajmonostorán hiányszakmában tanuló fiataloknak adható tanulmányi ösztöndíjról

28

3/2013.(III.13.)

Tomajmonostora Község Önkormányzata 3013. évi költségvetésének megállapításáról

29

4/2013.(III.20.)

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 6/2011.(IV.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

30

5/2013.(IV.03.)

a "Tomajmonostora Község Díszpolgára" Cím alapításáról és adományozásáról

31

6/2013.(IV.30.)

a 2012. évi költségvetésének teljesítéséről

32

8/2013.(VIII.29.)

a "Tomajmonostora Község Díszpolgára" Cím alapításáról és adományozásáról szóló 5/2013.(IV.03.) helyi rendeleténel módosításáról

33

9/2013.(VIII.29.)

Az önkormányzat intézményeiben biztosított étkeztetés térítési díjairól szóló 13/2009. (VII.30.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

34

10/2013.(IX.13.)

A 3013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (III.13.) rendelet módosításáról

35

11/2013.(XI.01.)

a 2013. évi költségvetésről szóló 3/2013. (III.13.) rendelet módosításáról

36

12/2013.(XI.13.)

a Helyi Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011.(IV.01.) rendeletének módosításáról

37

3/2014.(IV.02.)

A szociális földprogramról

38

4/2014.(IV.14.)

„Tomajmonostoráért” kitüntetés alapításáról

39

5/2014.(V.05.)

A 2013.évi Költségvetés teljesítéséről

40

8/2014.(VII.30.)

Az első lakáshoz jutó fiatalok támogatásáról

41

12/2014.(X.23.)

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről

42

13/2014.(XII.04.)

Tomajmonostora Község köztisztaságának, illetve a közösségi együttélés szabályai betartásáról

43

2/2015.(II.16.)

Tomajmonostora Község Önkormányzata települési támogatásról

44

6/2015.(III.31.)

a helyi adókról

45

7/2015.(IV.29.)

a 2014. évi költségvetés teljesítéséről

46

8/2015.(V.20.)

"Tiszta udvar, rendes ház" elismerő cím alapításáról és adományozásáról

47

11/2015.(IX.23.)

a közterület filmforgatási célú használatáról

48

1/2016.(II.10.)

Az avar és kerti hulladékégetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

49

5/2016.(II.24.)

Nem közművel összegyűjtött háztartási szannyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet

50

9/2016.(IV.01.)

Intézmények étkezési térítési díjairól

51

10/2016.(IV.27.)

a 2015. évi költségvetés teljesítéséről

52

12/2016.(VIII.16.)

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

53

13/2016.(IX.23.)

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

54

2/2017.(III.1.)

2017. évi költségvetésről

55

3/2017.(IV.26.)

A közterület használatáról, és díjának megállapításáról

56

4/2017.(V.24.)

a 2016. évi költségvetés teljesítéséről

57

6/2017.(VII.26.)

Hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túl történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

58

7/2017.(VII.26.)

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

59

8/2017.(X.11.)

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

60

9/2017.(X.11.)

települési támogatásról szóló 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

61

10/2017.(XI.29.)

a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (III.1.) rendelet módosításáról

62

11/2017.(XI.29.)

A településképet meghatározó reklámok, plakátok elhelyezéséről

63

12/2017.(XI.29.)

A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

64

1/2018.(II.14.)

Tomajmonostora Község helyi építési előírásairól, és az egyes építési munkák engedélyezéséről szóló 20/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

65

2/2018.(II.14.)

Tomajmonostora Község településképének védelméről szóló 13/2017. (XII.23.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

66

3/2018.(II.28.)

a 2018. évi költségvetésről

67

4/2018.(II.28.)

települési támogatásról szóló 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

68

5/2018.(IV.1.)

Intézmények étkezési térítési díjairól

69

6/2018.(IV.18.)

Tomajmonostora Község településképének védelméről

70

7/2018.(V.30.)

a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(III.1.) rendelet módosításáról

71

8/2018.(V.30.)

a 2017. évi költségvetés teljesítéséről

72

9/2018.(VII.11.)

az önkormányzat vagyonáról szóló 8/2012. (V.31.) rendelet módosításáról

73

10/2018.(IX.26.)

települési támogatásról szóló 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

74

11/2018.(XI.14.)

az önkormányzat vagyonáról szóló 8/2012. (V.31.) rendelet módosításáról

75

12/2018.(XI.14.)

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

76

13/2018.(XI.27.)

a 2018. évi kölrségvetésről szóló 3/2018. (II.28.) rendelet módosításáról

77

14/2018.(XI.28.)

a helyi adókról szóló 6/2015. (III.31.) rendelet módosításáról

78

15/2018.(XI.28.)

települési támogatásról szóló 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

79

2/2019.(II.06.)

a közterület használatáról, díjának megállapításáról

80

3/2019.(II.15.)

a 2019. évi költségvetésről

81

4/2019.(V.29.)

a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018.(II.28.) rendelet módosításáról

82

5/2019.(V.29.)

a 2018. évi költségvetés teljesítéséről

83

6/2019.(VIII.28.)

a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019.(II.15.) rendelet módosításáról

84

8/2019.(IX.27.)

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

85

9/2019.(X.09.)

a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.15.) rendelet módosításáról

86

11/2019.(X.18.)

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának mértékéről

87

12/2019.(XI.28.)

a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.15.) rendelet módosításáról

88

13/2019.(XI.28.)

az önkormányzat vagyonáról szóló 8/2012. (V.31.) rendelet módosításáról

89

1/2020.(II.01.)

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

90

2/2020.(I.23.)

A FALUGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL

91

3/2020.(II.01.)

A helyi önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2020.(II.01.) számú önkormányzati rendelet módosítása

92

4/2020.(II.13.)

a 2020. évi költségvetésről

93

5/2020.(III.23.)

a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019.(II.15.) rendelet módosításáról

94

6/2020.(III.23.)

Tomajmonostora Község Önkormányzata települési támogatásról szóló 2/2015.(II.16.) számú rendelete módosítása

95

10/2020.(VII.17.)

a 2019. évi költségvetés teljesítéséről

96

13/2020.(IX.17.)

a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020.(II.13.) rendelet módosításáról

97

17/2020.(XI.30.)

a 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020.(II.13.) rendelet módosításáról

Utoljára frissítve 2021 január 21., csütörtök 13:26
 
Copyright © 2024 Tomajmonostora Község Önkormányzata. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU/GPL licensz alá tartozó szabad szoftver.
Magázó magyar verzió: Varanka Zoltán - NovoPortal
 

e-Ügyintézés

 

Pályázati eredmények

ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0013 Csapadékvíz elvezetés

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

Magyarország.hu