Honlap
Üdvözöljük Tomajmonostora honlapján!
Pályázat védőnő munkakör betöltésére PDF Nyomtat Email
Írta: Csőke Attila   
2017 április 06., csütörtök 07:06
Tomajmonostora Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Tomajmonostora Község Önkormányzata

védőnő


munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5324 Tomajmonostora, Széchenyi István út 56.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
a 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet szerinti védőnői feladatok ellátása Tomajmonostora és Újszentgyörgy közigazgatási területén, valamint óvodai és iskolai egészségügyi védőnői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél,
- felhasználói szintű számítógépes ismeret,
- büntetlen előélet,
- 18. életév betöltése,
- magyar állampolgár.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- diplomával rendelkező pályakezdő
- község helyi ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajzot,
- szakirányú végzettséget igazoló okirat másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
- nyilatkozatot, arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 28.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Tomajmonostora Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5324 Tomajmonostora, Széchenyi István út 63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 334/2017 , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.
- Személyesen: Fazekas Szabolcs polgármester, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5324 Tomajmonostora, Széchenyi István út 63.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyújtási határidejét követően a formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatok elbírálását Tomajmonostora Község Önkormányzatának Képviselő-testülete végzi. A pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát a pályázat kiírója az eljárás során fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Tomajmonostora Község Önkormányzata honlapja www.tomajmonostora.hu - 2017. április 6. - kozigallas.gov.hu
Utoljára frissítve 2017 április 06., csütörtök 07:30
 
TÁJÉKOZTATÓ VESZETTSÉGRŐL PDF Nyomtat Email
Írta: Csőke Attila   
2017 március 24., péntek 07:07

 

 
2017. 03. 17. közmeghallgatás meghívó PDF Nyomtat Email
Írta: Csőke Attila   
2017 március 08., szerda 07:08

 

 
Pályázat Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására PDF Nyomtat Email
Írta: Csőke Attila   
2017 február 28., kedd 13:03

Emberi Erőforrások Minisztere

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tomajmonostorai Általános Iskola

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.16-2022.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 59.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve.,

Pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

Cselekvőképesség

Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

szakmai önéletrajz

nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Karcagi Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese Kissné Soós Ágnes nyújt, a +3630/626-7755 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (5300 Karcag, Horváth Ferenc utca 7. 1. Karcagi Takerületi Központ ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/099/1433-1/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Oktatási és Kulturális Közlöny - 2017. február 28.

helyben szokásos módon - http://amk-tmon.hu - 2017. február 28.

helyben szokásos módon - http://kk.gov.hu/karcag - 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Karcagi Tankerületi Központ címére (5300 Karcag, Horváth Ferenc utca 7. 1/6.). A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Tomajmonostorai Általános Iskola intézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/karcag honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 
IDŐSKORÚAK BIZTONSÁGBAN PDF Nyomtat Email
Írta: Csőke Attila   
2016 október 19., szerda 11:58

 

 
«ElsőElőző123456789KövetkezőUtolsó»

page 5 of 9
Copyright © 2022 Tomajmonostora Község Önkormányzata. Minden jog fenntartva.
A Joomla! a GNU/GPL licensz alá tartozó szabad szoftver.
Magázó magyar verzió: Varanka Zoltán - NovoPortal
 

e-Ügyintézés

 

Pályázati eredmények

ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0013 Csapadékvíz elvezetés

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér

Magyarország.hu